Privacy Beleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: Faydesign.nl

Over ons privacy beleid

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de bijkomende dienstverlening.  Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met ons, onderaan het beleid vind u hiervoor de contact mogelijkheden.

Webshop

Shopbuilders

Wij nemen onze webshop af via shopbuilders
Deze verwerken uw persoonsgegevens voor ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Shopbuilders is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en nieuwbrieven

Wij versturen af en toe nieuwsbrieven aan u, als u zich hiervoor heeft aangemeld.
Hiervoor gebruiken we uw email adres.
U kunt dit ten allen tijden afmelden via de website of via de email.

Jouwweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer persoonlijk af.

Betalingen

Mollie

Voor de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending

Uw bestelling word geleverd door DHL of door PostNL
Bij beiden logistieke bedrijven gebruiken zij voor de verwerking van uw pakket uw naam, adres, postcode, woonplaats en email adres.
Dit laatste is voor de track en trace, bij een niet thuis bericht krijgt u automatisch een email of bericht op de app als u deze heeft geïnstalleerd.
PostNL en DHL doen er alles aan om uw gegevens niet in handen van derden te laten vallen, en hebben hierover hun eigen privacy verklaringen op hun websites vermeld.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webshop worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Wij hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon.. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.

Contactgegevens

Faydesign
Contactpersoon: Marina van der Poel - Jansen, Baarsveen, 3205BM, Spijkenisse, 0623678752, info@faydesign.nl